QUBUS GROUP Sp. z o.o.

Organizator Turystyki

wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod numerem 1016,

posiadający gwarancję ubezpieczeniową AXA Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w Warszawie, Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych Oddziału Regionalnego w Katowicach

Oficjalne logo QUBUS Group Sp. z o.o.

NIP

954-274-52-73

KRS

0000477970

REGON

243377021

DOKUMENTY