Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób, które dokonały rezerwacji w oparciu o formularz rezerwacji udostępniony w serwisie quatronum.pl, a także osób wskazanych w formularzu rezerwacji jako uczestnik imprezy turystycznej organizowanej.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu rezerwacji jest Qubus Group sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach („Qubus Group”). Kontakt z Qubus Group możliwy jest pod adresem qubus@qubusgroup.com.pl oraz pod numerem telefonu (+48) 728 66 33 23.

Dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej. Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W zakresie przetwarzania danych osoby niebędącej stroną umowy rezerwacyjnej zawartej z Qubus Group dane przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu i sprostowania swoich danych oraz w określonych sytuacjach ich przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są do czasu wygaśnięcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Qubus Group, a po upływie tego terminu – przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym do tego organom administracji publicznej, w granicach przysługujących im uprawnień.